CO-ACTIVE coaching

De term Co-Active verwijst naar de actieve rol die zowel coach als klant in de coachrelatie innemen om tegemoet te komen aan het doel van de klant. Co staat voor collobaration de directe samenwerking tussen coach en klant. Active omdat jij een actieve rol en bijdrage levert in jouw ontwikkeling.

Bij Co-Active Coaching ligt de focus niet op de problemen, maar veel meer op de oplossingen. Een hoeksteen van Co-Active Coaching is het uitgangspunt dat mensen van nature creatief, vindingrijk en compleet zijn. Een gezonde klant hoeft niet ‘gerepareerd’ te worden. Deze is juist heel goed in staat om de eigen antwoorden te vinden en te formuleren. De taak van de coach is heel goed te luisteren, vragen te stellen en te ‘empoweren’ in plaats van het geven van instructies en advies.

De klant handelt in Co-Active Coaching altijd vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de gewenste koers van de klant wordt serieus genomen. Grote interesse en nieuwsgierigheid in de persoon van de klant brengen de klant dicht bij zichzelf, bij zijn authenticiteit. Naast het leren, het verkrijgen van nieuwe inzichten, staat het doen voorop. De klant wordt uitgedaagd om in actie te komen en moet het vooral echt zelf willen.

Een andere hoeksteen van Co-Active Coaching is dat de coaching zich richt op de hele persoon. Dus alle onderdelen van iemands leven, carrière, gezondheid, familie, financiën, vrije tijd, staan in verbinding met elkaar en kunnen aan bod komen tijdens de coaching. Hierdoor worden bijzonder goede resultaten bereikt waardoor mensen in staat zijn om succes en voldoening te bereiken in werk en leven.

Durf in de spotlight te staan. Het is tijd voor jou! Zet de spot op jezelf!

Contact